Bergen 2012

Presteforeningens 49. generalforsamling ble arrangert 19.-21. mars 2012 på Hotell Norge  i Bergen sentrum. Gunnar Mindestrømmen ble valgt til leder for en ny periode. Sentralstyret 2012-2015 bestod av: Leder: Gunnar Mindestrømmen Nestleder: Anne B. Skoglund Medlemmer: Ingvild Osberg Kyrre Kolvik Øyvind Taraldset Sørensen (LFU-Spekter) Varamedlemmer: Arild Steinsland Lars Erlend Kielland Anne Birgitte Bødtker Ruus (LFU-KA)  

Dokumenter

Leders tale Leder Gunnar Mindestrømmens tale til generalforsamlingen.
Olav Fykse Tveits foredrag "Er Gud tilbake?" - foredrag 19. mars 2012
Saksdokumenter Samlemappe med saksdokumentene
Protokoll fra GF 2012 Signert protokoll med referat fra generaldebatten.