Generalforsamling 2021

Presteforeningens generalforsamling 2021 avholdes på Gardermoen 15.-17. mars.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og samler opp mot 180 deltakere hvert tredje år.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret.

I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

Relaterte artikler

Se alle More-button

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2021

Nå inviterer vi alle medlemmer til å komme med forslag til hovedmål til den strategi- og handlingsplanen som skal vedtas av generalforsamlingen 15.-17.mars 2021. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som opptar deg.

More-button