Kirkerettsseminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen 3. mai

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen hva reformene i 2012 og 2017 har betydd og med særlig vekt på perspektiver fremover mot ny kirkeordning. Seminaret finner sted på Kirkens hus i Oslo, onsdag 3. mai kl.12.15-15.30. Innlegg ved generalsekretær Christofer Solbakken, Bispemøtet og professor Harald Hegstad, Menighetsfakultetet. Debatt med kort innledning ved fagsjef (fung.) Per Kristian Aschim, Presteforeningen. Påmelding innen 26. april 2017 til rb797@kirken.no.

Emneknagger

Kirkeordning