Kom med forslag på kandidater til nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling 15.-17. mars 2021 og dermed også valg av nytt sentralstyre for perioden 2021-2024.

Styret består av leder, nestleder og tre faste medlemmer. I tillegg skal det velges fire varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret, og minst to tariffområder skal være representert i styret.

Nominasjonskomiteen ønsker en så åpen og god prosess som mulig og ber om følgende fra medlemmene:
1) Tenk ut hvem du/styret ditt vil foreslå til valget
2) Spør vedkommende om du kan få lov til å foreslå vedkommende
3) Send inn forslaget til nominasjonskomiteens leder Arild Steinsland innen 1. september.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen nominasjonskomiteen:
Arild Steinsland (leder), Liv Espeland Jettestuen og Gaute Granlund

Relaterte artikler

Se alle More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

FRIST FOR Å MELDE INN LOVENDRINGER 15.9.20, FRIST FOR Å MELDE ORDINÆRE SAKER 15.11.20 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten. Generalforsamlingen 2021 avholdes på Gardermoen 15.-17. mars. Informasjon om påmelding kommer.

More-button