Kristiansand 2009

Presteforeningens Generalforsamling 2009 ble arrangert 21. – 23. september på Quality Hotel og Resort Kristiansand. Generalforsamlingen valgte Gunnar Mindestrømmen til leder. Mindestrømmen hadde hatt vervet siden Ingeborg Midttømme ble utnevnt til biskop i Møre i august 2008. Anne Skoglund ble valgt til ny nestleder. Etter generalforsamlingen var sentralstyret sammensatt slik: Leder: Gunnar Mindestrømmen Nestleder: Anne Skoglund Medlemmer: Kyrre Kolvik Leif Endre Grutle Svein Bjarte Mangersnes Varamedlemmer: Anna Grønvik (stat) Øyvind Taraldset Sørensen (øvrige tariffområder)  

Dokumenter

Protokoll GF 2009 Signert protokoll i pdf-format
Saksdokumenter Samlet saksmappe for GF 2009 i pdf-format