Lokalt studiearbeid

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir studieforbundene muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer. Unntaket gjelder fra 27. mars og foreløpig til 31.desember 2020.

Ingen grunn til å ta pause i lokalt studiearbeid

Kurs som allerede er innmeldt kan fortsette med nettbaserte samlinger. Når protokollen sendes inn markeres det hvilke av årets samlinger som var nettbaserte.

Det er også mulig å melde inn nettbaserte studiearbeid i grupper som vil ha minimum fire timers varighet. Bruk tilpasset innmeldingsskjema for å melde inn slik kurs. (Se relaterte lenker)

For at en nettbasert kurssamling skal telle som en gyldig samling, må alle deltakere være pålogget samtidig på en digital kommunikasjonsplattform som gir mulighet til samtale mellom deltakerne.

Det må fortsatt føres fremmøtelister.

For dem som har meldt inn kurs for våren 2020, vil man nå kunne søke støtte for avholdte kurs dersom det er registrert minimum fire timer studievirksomhet.