Masteroppgave om salmebruk og liturgi i gravferder i Den norske kirke

Død, begravet - og så? En teologisk analyse av salmebruk og liturgi i Den norske kirkes gravferder med henblikk på de døde og deres forhold til Kristus av Jan Olav Veium, sokneprest i Stor-Elvdal. Avhandlingen presenterer et utvalg av teologisk litteratur om de døde. Fire gravferdsliturgier, fra 1889 til 2002, og seks salmebøker, som favner vel 140 års salmehistorie, gjennomgås. I tillegg er det gjort en analyse av gravferdsprogram og salmer benyttet i gravferder. Hva formidles om de døde, og hvor er de døde i forhold til Kristus? Avslutningsvis presenteres nye forslag til liturgi.  

Emneknagger

Liturgi