Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Skal kirken fortelle eventyr? Kirkerådets kulturkonferanse har som tema Mer enn eventyr - om livsmestring og livstolkning i vår kulturarvs fortellinger. Fortellere, teaterfolk og fagfolk fra teologi og litteratur deltar. Seminarer om bibelterapi, litteraturgudstjeneste, kirkerommet og livsmestring og livstolkning i eventyrene. Eventyr, bibelfortellinger, fortellinger fra Koranen og urfolks fortellinger. Bidragsytere: Berit Tversland, Rolv Nøtvik Jakobsen, Helga Samset, Marit Akerø, Mehda Zolfqari, Meerhke Krihke Lein Bientie med flere. Konferansen finner sted på Anker hotell i Oslo. Pris kr. 2 200,-. Se program nedenfor.