Seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen 25.11.2019

"Nattverden tilbake til folket?" Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen.

KIFO arrangerer seminaret i samarbeid med Bispemøtet.

Tid: Mandag 25. november 2019 kl. 09.30-16.00

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Forstanderskapssalen.

KIFO lanserte 4. september rapporten "Då barna opna nattverden. Ein studie av barnenattverd i Den norske kyrkja" (KIFO Rapport 2019:1). Rapporten tyder på at den norske nattverdpraksisen er i endring. I tillegg har KIFO gjennomført en stor religionsundersøkelse i 2019, som også inneholder data om nattverdgang.

Noen temaer og foredragsholdere:
Arne Bugge Amundsen: "Då alle gjekk til nattverd: Om den statsstyrte og kollektive nattverdstradisjonen"
Ingvild Sælid Gilhus: "Nattverden i eit ritualperspektiv"
Olaf Aagedal: "Opninga av nattverd for barn - barns opning av nattverden"
Tore W. Rafoss: "Nattverdgjestane 2019. Kor mange og kven er dei
Herborg Finnset: "Erfaringar med drop-in-nattverd"

Det blir også foredrag om nattverdpraksis i andre kirker og tradisjoner, panelsamtale om endringer i nattverdpraksisen og kulturinnslag m.m.

Seminaravgift kr. 300,-.

Påmeldingsfrist 1. november.

Se ellers nærmere om program og påmelding her.