Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Våren 2017 lyser vi ut konferansestipender med forslagsfrist 15. februar for deltakelse på følgende seminarer / konferanser:

Å være luthersk folkekirke i dag - seminar om menighetsutvikling i en luthersk kirke

Dato: 1. mars 2017 Sted: Menighetsfakultetet, Oslo Arrangør: "Menighetsutvikling i folkekirken" ved MF i samarbeid med Kirkerådet og KA Temaer: "Å være menighet i en luthersk kirke", "Kirke som aktør i det flerkulturelle lokalsamfunn", "Hva tilstreber vi av kirkelig praksis i lokalsamfunnet?" Innledere: Halvor Nordhaug, Anne Lise Matre, Gunnar Heiene, Lene Conradi, Kristin Stang Meløe, Vidar Bakke, Sevat Lappegard. Arrangørens omtale Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 2500,-. Frist for innsending av forslag 15.02.2017.

Nordisk dialogkonferanse 2017 - Dialogpedagogikk og dialogisk metode - hvilke utfordringer stiller dialogen til vår undervisning og til utdannelsen av kirkelige medarbeider?

Dato: 24.-26.april Sted: Himmel og hav kurs- og misjonssenter, Sola Arrangør: Kirkelig dialogsenter Innledere: Kristin Gunleiksrud Raaum, Dag Husebø, Steinar Ims, Gerd Marie Ådna, Kari Storstein Haug, Bård Mæland m.fl. Arrangørens omtale Presteforeningen gir stipend til konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 4000,-. Frist for innsending av forslag 15.02.2017.

Internasjonal konferanse om konfirmasjonsforskning, Erfurt, Tyskland

Hovedtema: Confirmation Work in Ecumenical and International Perspectives. Research Results and Practical Innovations. Dato: 3.-5.mai Sted: Erfurt, Tyskland Arrangør: Eberhard Karls Universität Tübingen, Evangelische Kirche in Deutschland og Comenius-Institut, i samarbeid med International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work Temaer: "Research on Confirmation Work and its Meaning for the Practice", "Does Confirmation Work Matter?", "Camps in Confirmation Work: The Finnish Experience", "Confirmation Work and the Future of the Church" m.m. Workshops. Foredragsholdere: Friedrich Schweizer, Tübingen, Kati Niemelä, Helsinki, Richard R. Osmer, Princeton, Jouko Porkka, Helsinki, Thomas Schlag, Zürich m.fl. Norske innledere (workshops): Ida Marie Høeg, Universitetet i Agder, Bernd Krupka, KUN. Arrangørens omtale Konferanseprogram Presteforeningen gir stipend til konferanseavgift, overnatting og reise for 1 deltaker, begrenset oppad til kr. 5000,-. Frist for innsending av forslag 15.02.2017. De som får tildelt konferansestipend forplikter seg til å skrive en liten rapport fra konferansen til prest.no.