AKS – innmelding

Meld inn kursplaner for 2020

Meld inn planene for kurs og studiearbeid i 2020.
Studiearbeid kan være tekstgjennomgang, studietur, temasamlinger, felles bok-studier med samtale etc. Det er også mulig å søke støtte for studiearbeid som arrangeres i samarbeid mellom prosten og Presteforeningens lokallag.

Det er mulig å melde inn for hele året hvis planen er klar. Det går også an å melde inn for hvert semester. I tillegg kan mer avgrensede kurs også kvalifisere for støtte. Minimumskravet er 8 studietimer der minst en person har 75% frammøte. Innmelding av kurs kan skje hele året.
De siste årene har støtten ligget på kr. 100,- pr. gjennomført studietime (uavhengig av antall deltakere).

Kontaktperson: Anne Beate Tjentland, tlf. 48067955, epost: at862@prest.no.