Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og fagforeningene Presteforeningen og Fagforbundet Teologene går sammen om et todagers dykk i nyere teologisk forskning. Teologidagene ønsker å stimulere til samtale og faglig refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke. Målgruppen er prester og andre med interesse for teologi. Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk tema som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv? Konferansen avholdes i VIDs lokaler på Diakonhjemmet i Oslo 5. og 6. mars 2018. Utgangspunktet for samlingen vil være sentrale spørsmål som hva frelse betyr i dag. Hva frelses vi fra, hva frelses vi til? Hvordan forstås frelsen i spennet mellom tid og evighet? Teologidagene 2018 vil ha bibeltekstene knyttet til årets påskefeiring som en felles referanseramme. Samlingen vil munne ut i en større samtale om eksegetiske innsikter og homiletiske utfordringer ved bibeltekstene og gudstjenestene langfredag og påskedag. Teologidagene 2018 vil både tydeliggjøre hva som står på spill og hva som utgjør forskningsfronten i internasjonal teologisk tenkning i dag. Samtalen om betydningen av "frelse" vil også ha stor praktisk nytteverdi for prester og andre som er i gang med å forberede den lokale påskefeiringen. Professor Werner Jeanrond, Oxford, vil holde åpningsforelesningen. Les mer på Bispemøtets hjemmesider!