Tverrkirkelig konferanse: Diakonalt entreprenørskap 10.1.2019

Dette er en tverrkirkelig konferanse om diakoni, entreprenørskap og oppvekt. Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som møter barn og unges behov, gjennom nyskapning i menigheten og samskaping mellom lokale aktører. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Blå Kors, Norges Kristne Råd, Kirkerådet/Den norske Kirke, KFUK-KFUM og Metodistkirken i Norge. Sted: Union Scene, Drammen Tid: Torsdag 10. januar 2019 kl. 0900-1600 Konferanseavgift: kr. 400,- Konferansen passer for ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner og andre som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge.

Blant bidragsyterne:

Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg Lars Ueland Kobro, leder av SESAM - Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon Mimmi Edin, prosjektleder for "Kyrkligt Entrerprenørskap" i Sverige Ivar Flaten, dialogprest, Fjell menighet, Drammen Kari Jordheim, førstelektor og studieleder i diakoni, VID vitenskapelig høyskole Hans Morten Haugen, professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelig høyskole Maria Saxegaard leder panelsamtalen