Person som skriver i notatbok med oppslått bibel foran seg

Foto: Kristianne Marøy

Valgresultat: Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Det var fem kandidater til fire plasser. Det var 101 stemmeberettigete, 62 av disse avga stemme. Valget ble gjennomført elektronisk.

Resultatet av valget:

Håvard Ervik, sykehusprest, Helse Møre og Romsdal (53 stemmer)
Anne Jørstad, sykehjemsprest, Kirkens Bymisjon, Oslo (52 stemmer)
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmets sykehus (46 stemmer)
Helge Alsaker Solheim, sykehusprest, Helse Bergen (37 stemmer)
Angelika Maria Fjetland, sykehusprest, Helse Stavanger (23 stemmer)

De valgte medlemmene skal formelt oppnevnes av Sentralstyret i månedsskiftet september/oktober.

Utvalget konstituerer seg selv og tiltrer i løpet av høsten, etter Landskonferansen for helseprester i oktober. Inntil utvalget er konstituert er det avtroppende utvalget i funksjon.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Helseprester