Emneknagg: Bokomtale

Velg kategori eller emneknagg.

Bokomtale: Boka om boka

Boka om boka peiker på Bibelen som eit lokomotiv som har drive bokhistoria framover. «I denne store boka har ein alltid brukt berre det beste av skrivematerialar, det vakraste av kunsten, det nyaste av teknologi – alt dette som har forma både bokkunsten og vår eigen kultur.»

EmneknaggerBokomtaleBibelen
More-button