Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

FAKL er Presteforeningens organ i kjønns- og likestillingsspørsmål. Det skal fremme arbeidet for en aktiv kjønns- og likestillingspolitikk for prester og teologer i Den norske kirke.

Utvalget består av

Ingvild Knudsen Hammernes, leder
Bjarte Nese, medlem
Inger Lise Guttormsen, medlem
Geir Wiknes, medlem

Sekretær fra Presteforeningens sekretariat

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for kjønn og likestilling Revidert av representantskapet juni 2018