Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt ved bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat. FAKO skal fremme arbeidet for og blant prester og teologer tilsatt i slike stillinger.

Fagutvalget består av

Lars Erlend Kielland, pilegrims- og personalprest, Hamar – leder
Mette Kristin Brenna, personalrådgiver, Oslo
Michael Onsrud, kirkefagsjef, Tunsberg 
Marita Solberg Bjerke
, rådgiver, Bispemøtet (permisjon)
Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgiver, Nord-Hålogaland