Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt ved bispedømmekontor og i Kirkerådets sekretariat. FAKO skal fremme arbeidet for og blant prester og teologer tilsatt i slike stillinger.

Fagutvalget består av

Michael Onsrud, kirkefagsjef, Tunsberg – leder
Marita Solberg Bjerke
, rådgiver, Bispemøtet
Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgiver, Nord-Hålogaland
Mette Kristin Brenna, personalrådgiver, Oslo

varamedlemmer:
Lars Erlend Kielland, pilegrims- og personalprest, Hamar
Aleksander Garmann Gullaksen, prosjektleder rekrutteringsprosjektet, Kirkerådet