HMS-rutiner og sjekkliste ved dødsbud

Arbeidsgiver har utarbeidet

HMS-rutiner ved dødsbud Denne gjelder alle som skal gå med dødsbud. Rutinens formål er å trygge prester før og under oppdraget, og sikre nødvendig ivaretakelse i etterkant av oppdraget. Det er arbeidsgivers ansvar å gi nødvendig opplæring.
Sjekkliste ved dødsbud Denne er ment som en veiledning med tips og råd for gjennomføring av varslingen.