Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Presteforeningens sentralstyre avga 15.11.2017 høringsuttalelse om Kirkerådets sammensetning.