Prest som håndhilser på en person foran åpen kirkedør

Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse: Personalreglement for Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har avgitt høringsuttalelse til Kirkerådet om nytt Personalreglement for Den norske kirke. Se lenke nedenfor.