Kategori: Tariffområde KA (kirken)

Velg kategori eller emneknagg.

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

More-button

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (1.5.2018-30.4.2020) omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i Den norske kirke (både bispedømmerådslinja/rettssubjektet og fellesråd/menighetsråd).

More-button