Kategori: Bokomtaler

Velg kategori eller emneknagg.

Bokomtale: Veien videre – arven etter Edin Løvås

Antologien, Veien videre, er lettlest og veksler mellom fagtekst og personlige anekdoter. Tittelen, Veien videre, signaliserer at målet med boka ikke er å være bakoverskuende, men vil invitere til å oppdage og gå på de stiene som Edin Løvås og bidragsyterne i boka selv har gått og går på.

EmneknaggerSpiritualitet
More-button

Bokomtale: Boka om boka

Boka om boka peiker på Bibelen som eit lokomotiv som har drive bokhistoria framover. «I denne store boka har ein alltid brukt berre det beste av skrivematerialar, det vakraste av kunsten, det nyaste av teknologi – alt dette som har forma både bokkunsten og vår eigen kultur.»

EmneknaggerBokomtaleBibelen
More-button

Bokomtale: Dåpen. En nådens kilde

Boka gir meg lyst til å snakke med dåpsforeldre og dåpskandidater om dåp. Den gjør meg oppglødd med tanke på neste gang jeg skal få forrette dåp, den gir meg lyst til å lese om og fortelle om Jesu dåp i ulike sammenhenger, og den inspirerer til å skrive nye dåpsprekener.

EmneknaggerDåp
More-button