Medlemskontingent

Representantskapet fastsetter medlemskontingenten.

Satser for 2020

Ordinær kontingentsats
 • Medlemmer tilsatt i Den norske kirke (bispedømmeråd, Kirkerådet, fellesråd og menighetsråd): 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned
 • Medlemmer på tariffområdet Spekter-Helse: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned
 • Medlemmer som er sykehus-/sykehjemsprester ansatt i tariffområde Virke: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned
 • Medlemmer i Forsvarets tros- og livssynskorps: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned
 • Medlemmer som er tilsatt på bruttolønnsordning i Sjømannskirken: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned
 • Medlemmer som er tilsatt på nettolønnsordning i Sjømannskirken: 1,13% av nettolønn
Dobbeltmedlemskap
 • Dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet tilsatt ved universiteter/høyskoler: kr 3.468 pr år.
 • Øvrige dobbeltmedlemmer PF/Forskerforbundet: 1,3% av bruttolønn, dvs. ordinær kontingent.
  Det er tilsettingsforholdet avgjør hvilket forbund som har tariffrettigheter og hovedansvar for medlemmet.
 • Dobbeltmedlemmer PF/Befalets Fellesorganisasjon (BFO) hvor PF har tariffrettigheten: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned. PF dekker kontingent for passivt medlemskap i BFO.
 • Dobbeltmedlemmer hvor BFO har tariffrettigheten: kr 2064 pr år i tillegg til kontingenten til BFO.
Øvrige tariffmedlemmer
 • Medlemmer i tariffområde KS/Oslo kommune: 1,3% av bruttolønn oppad begrenset til kr 803 pr måned
 • Øvrige medlemmer som PF har tariffrettigheter for:  kr 3.468 pr år.
Andre medlemmer
 • Medlemmer som PF ikke har tariffrettigheter for, som har full tilgang på juridiske og lønnsmessige råd og veiledning, samt øvrige medlemsfordeler: kr 2.064 pr år.
 • Fordelsmedlemskap – medlemmer som har tilgang på medlemsfordeler (f.eks bank, forsikring, samt andre medlemsfordeler fra PF og Unio)kr 1.224 pr år blant annet bank- og forsikringsavtaler, samt Unios medlemsfordeler
 • Pensjonister og andre trygdede: kr 1224 pr år. For pensjonister som er 75 år eller eldre er kontingenten frivillig.
 • Studentmedlemmer: kr 200 pr år.

For inntektsåret 2020 gis det skattefradrag for betalt fagforeningskontingent inntil kr. 3 850,- (uendret fra 2019).

Kontingent for 2020 skal være inne på Presteforeningens bankkonto før 31.12.20. Vi anbefaler derfor at man ikke innbetaler senere enn 20.12.20.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap og medlemskontingent? Ta kontakt med sekretariatet.