Foto: Kristianne Marøy

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid? 
Da bør du vurdere om et medlemskap i Presteforeningen med sterkere tilknytning til arbeidsstedet er noe for deg.

Presteforeningens representantskap har vedtatt en prøveordning som innebærer at du som er student og samtidig vikarierer som prest kan være medlem i Presteforeningen med samme rettigheter som ordinære yrkesaktive medlemmer. Som vikar og under utdanning er man i en særlig sårbar stilling overfor arbeidsgiver, og det kan være godt å ha en fagforening i ryggen. Du betaler kontingent på samme måte som ordinære medlemmer (1,3 % av bruttolønn) og inngår i lokallaget i prostiet der du jobber. Det betyr at vi bedre kan ivareta deg og dine rettigheter som arbeidstaker gjennom våre tillitsvalgte lokalt og i bispedømmet.

Ordningen retter seg primært mot den som er i prestevikariat i mer enn 6 måneder.

Medlemskap i denne kategorien gjøres midlertidig for så lenge som vikariatet varer – oppad begrenset til maks 3 år, og opphører ved skifte av arbeidsgiver. Sentralstyret kan innvilge forlengelse etter søknad og individuell vurdering. Ordningen gjelder i første omgang fram til PFs generalforsamling i mars 2021.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med sekretariatet.

Ønsker du å endre status fra studentmedlem til denne type medlemskap, eller melde deg inn på denne ordningen?
Fyll ut dette innmeldingsskjemaet.

  • Når du skal velge type medlemskap, velg: «Annet, gi ytterligere opplysninger i kommentarfelt».
  • Fyll ut kontaktinformasjon og opplysningene om arbeidsforholdet.
  • Ikke fyll ut opplysninger om utdanning/praktikum/ordinasjon, siden du fortsatt er under utdanning.
  • Skriv i kommentarfeltet at du er tilsatt i prestevikariat, hvilket studiested du er tilknyttet og når du regner med å være ferdig med studiene.