Nyhetsbrev til tillitsvalgte (arkiv)

Her finner du arkiv over enkelte nyhetsbrev/informasjon som er sendt fra Presteforeningen til de tillitsvalgte.

Vi bruker publiseringsverktøyet MailChimp til å sende ut informasjonsbrevene. Hver lenke gir deg også mulighet til å bla deg videre i arkivet vårt på deres område. Velg «Past Issues» øverst til venstre når du har kommet inn på informasjonsbrevet.

2019

Informasjon om oppdaterte veiledninger, kurs 2020 og oppdateringer i håndbok for tillitsvalgte, 29.11.

Nyhetsbrev om arbeidstidsavtaler 30.mai

2018

Nyhetsbrev til tillitsvalgte 1, 2018