PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF.

Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.

Trenger du påfyll med det samme? Sjekk videokursbiblioteket. Siden krever pålogging med et passord du får ved henvendelse til sekretariatet.

Vår 2020

Sentrale kurs

Kurs for PFs tillitsvalgte i tariffområdene Virke, KS og KA (fellesråd) 4.-5.mars

Kontaktperson: advokat Per Hostad

Kurs for PFs tillitsvalgte i tariffområde Spekter: 23.mars 2020 UTSATT

Kontaktperson: Forhandlingssjef Kristian Mollestad

Presteforeningens landskonferanse: 10.-12.juni – AVLYST PGA KORONA

For tillitsvalgte i lokallag og representantskapet. Selve landskonferansen finner sted 11.juni. Tillitsvalgtkurs dagen før og etter. Deltakerne deltar to dager hver (10.-11. eller 11.-12.juni).

Disse bispedømmene deltar 10.-11.juni:
Tunsberg, Hamar, Borg, Møre og Nidaros

Disse bispedømmene deltar 11.-12.juni:
Agder, Stavanger, Bjørgvin, Oslo, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland

Kurssted: Gardermoen
Påmelding: Gjennom ditt organisasjonsledd. Info kommer.

 

Regionale kurs for lokallagsledere, verneombud og stiftsstyremedlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet)

Sør-Hålogaland: 14.-15.januar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Agder og Telemark 3.-4. februar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Kirkerådet 5.-6.februar 2020

Felles opplæring for tillitsvalgte, verneombud og arbeidsgiver om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Stavanger 11.-12. februar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Tunsberg 17.-18. mars 2020 – Avlyst på grunn av korona. Nytt kurs settes opp til høsten.

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Nord-Hålogaland 29.-30.april 2020 – Avlyst på grunn av korona. Nytt kurs settes opp til høsten.

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Borg 12.-13.mai 2020 – Avlyst på grunn av korona. Nytt kurs settes opp til høsten.

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding kommer.