PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF.

Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.

Vår 2020

Sentrale kurs

Kurs for PFs tillitsvalgte i tariffområdene Virke, KS og KA (fellesråd) 4.-5.mars

Kontaktperson: advokat Per Hostad

Kurs for PFs tillitsvalgte i tariffområde Spekter: 23.mars 2020

Kontaktperson: Forhandlingssjef Kristian Mollestad

Presteforeningens landskonferanse: 10.-12.juni

For tillitsvalgte i lokallag og representantskapet. Selve landskonferansen finner sted 11.juni. Tillitsvalgtkurs dagen før og etter. Deltakerne deltar to dager hver (10.-11. eller 11.-12.juni).

Disse bispedømmene deltar 10.-11.juni:
Tunsberg, Hamar, Borg, Møre og Nidaros

Disse bispedømmene deltar 11.-12.juni:
Agder, Stavanger, Bjørgvin, Oslo, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland

Kurssted: Gardermoen
Påmelding: Gjennom ditt organisasjonsledd. Info kommer.

 

Regionale kurs for lokallagsledere, verneombud og stiftsstyremedlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet)

Sør-Hålogaland: 14.-15.januar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Agder og Telemark 3.-4. februar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Kirkerådet 5.-6.februar 2020

Felles opplæring for tillitsvalgte, verneombud og arbeidsgiver om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Stavanger 11.-12. februar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Tunsberg 17.-18. mars 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Nord-Hålogaland 29.-30.april 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Borg 12.-13.mai 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding kommer.