Fag og profesjon

Presteforeningen er en forening for profesjonsutøvere hvor faglig utvikling og kvalitet er viktig. På fagsidene finnes informasjon om etter- og videreutdanning for prester, og fagstoff til nytte i tjenesten og i prestenes refleksjon rundt eget arbeid.

Her finnes rapporter fra konferanser og seminarer, bokmeldinger, artikler og refleksjoner, stoff fra tidsskrifter, disputaser og teologiske diskusjoner i forskjellige fora, artikler og foredrag fra Presteforeningens virksomhet. Presteforeningens fagavdeling produserer mye av dette stoffet. Forskere og andre fagpersoner inviteres også til å publisere på våre sider, og våre medlemmer oppfordres til å dele eget stoff. Sidene redigeres som et tidsskrift med praktisk-teologisk profil med vekt på  høy nytteverdi og tilgjengelighet.

Velg aktuell kategori eller bruk emneknaggene som vei videre.

Velkommen!

Fagsider

Fagartikler Diverse artikler med teologisk og pastoralfaglig innhold
Bokomtaler Omtale av nye bøker som kan være av interesse for prester. Bokomtalene er skrevet av PFs medlemmer, ansatte i sekretariatet og andre bidragsytere.
Seminarrapporter Medlemmer deler sine refleksjoner fra seminarer og konferanser de har deltatt på.
Oppgaver og avhandlinger Her deles presters faglige arbeider i tilknytning til studier og etterutdanning.
Publikasjoner fra Presteforeningen Oversikt over Presteforeningens publikasjoner og publikasjonsserier, og lenke til digitale versjoner av nyere publikasjoner.

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk Seksjon som samler stoff om Profesjonsetikk for prester, presten og mediene, taushetsplikt og avvergeplikt mv.
Profesjonsetikk for prester Presteforeningens profesjonsetiske dokument

Kompetanseutvikling

EVU Seksjon med lenker til utlysninger av kurs og stipender, informasjon om kurs og seminarer og annen aktuell informasjon om kompetanseutvikling.
Konferanser og seminar Oversikt over konferanser og seminarer av interesse for prester og teologer.
Frie internasjonale stipend Hvert år utlyser Presteforeningen ut stipender som skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge. Det er to årlige søknadsfrister, 15.3. og 15.9.
Studentstipend Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend som skal styrke den faglige forberedelse til prestetjeneste under grunnutdanningen, fortrinnsvis gå til aktiviteter utover det løpende studietilbudet. Det er to årlige søknadsfrister: 15.3. og 15.9.

Veiledning

Veiledning Om arbeidsveiledning, åndelig veiledning m.v.

Bokomtale: Derfor sørger jorden

Eg håper mange vil lese denne boka av Peter Halldorf og at den kan vere ein start på viktige samtaler som kan gje oss mot til å skape endringane som er naudsynte for jorda, oss sjølve og etterkomarane våre. For som Halldorf seier, «sant håp skaper mot, kreativitet og handlingkraft».

Les mer Bokomtale: Derfor sørger jorden

Lokalt studiearbeid

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir studieforbundene muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer.

Les mer Lokalt studiearbeid