Lokalt studiearbeid

Mange lokallag driver et aktivt studiearbeid. Gjennom Akademisk Studieforbund er det mulig å søke om støtte til den lokale studievirksomheten.

Studiestøtten gis til ulike typer studiearbeid - som tekstsamtaler i prostilaget, lokalt arrangerte kurs, studiearbeid tilknyttet ekskursjoner og annet studiearbeid som ikke er finansiert av Bispedømmet eller over REU-midler. For å få støtte må studieopplegget gå over minst 8 timer og minimum en deltakere må være tilstede på 75% av samlingene. Presteforeningen må være hoved- eller medarrangør. Studiestøtten har i senere år ligget på kr. 100,- pr. studietime, uavhengig av antall kursdeltakere.

Innmelding av kurs/studieopplegg skal skje før kurset/studieopplegget starter opp, gjennom hele året. Oversikt over alle kurs som har søkt AKS-støtte, legges ut på prest.no. Kursprotokoll- og rapportskjema sendes inn etter kursslutt og senest 31. desember.

Du finner nødvendig informasjon om AKS-innmelding og rapportering  nedenfor.

Kontaktperson for AKS i Presteforeningen er rådgiver Anne Beate Tjentland (tjentland@prest.no), tlf. 480 67 955.

Lokalt studiearbeid

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir studieforbundene muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer.

Les mer Lokalt studiearbeid

AKS – innmelding

Akademisk Studieforbund gir støtte til studiearbeid i regi av Presteforeningens lokallag. Aktuell studievirksomhet må meldes inn til Presteforeningen.

Les mer AKS – innmelding