Solidaritetsprosjekt

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det Norske Misjonsselskap (NMS). NMS ønsker å få flere kvinnelige teologistudenter inn i de ulike utdanningsløpene, gjøre dem klare for ordinasjon til kirkelig tjeneste og utfordre kirken til både å ansette kvinner i stillinger på alle nivå i kirken og støtte dem i arbeidet. 

Presteforeningens solidaritetsprosjekt skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår. Siden 2017 er prosjektet rettet mot kvinnelige teologer i Mekane Yesus-kirken, som er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste. Per nå er det litt over 70 ordinerte kvinnelige prester i Mekane Yesus, disse utgjør omtrent 2 % av alle kirkens prester. 

Utdanning frigjør

Den kvinnelige teologistudenten Sinkinesh Garcho i Addis Abeba, forteller frimodig om hvordan utdanning har frigjort henne og gitt henne nye fremtidsmuligheter. Studiet blir delvis finansiert av PFs solidaritetsprosjekt.

Les mer Utdanning frigjør

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

Presteforeningens solidaritetsprosjekt skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår. Siden 2017 er prosjektet rettet mot kvinnelige teologer i Mekane Yesus-kirken, som er den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste.

More-button

Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte til utdanning.

More-button