Studenter

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer!

For å bli studentmedlem må du delta i et studieprogram med sikte på cand.theol, master i teologi eller tilsvarende.

Studenter betaler studentkontingent på 100 kr i semesteret. Som medlem nyter du godt av PFs medlemsfordeler, blant annet en fordelaktig studentforsikring, gode bankvilkår og bistand fra tillitsvalgte og arbeidslivsavdelingen.

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for prestetjenesten og presters arbeidsforhold allerede i studietiden. PF er dessuten opptatt av studieforholdene, studiets innhold og opplegg, og ønsker å være med å tale studentenes sak på disse områdene.

Les mer Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Studentlag på studiestedene

Er det noe du lurer på eller trenger hjelp til som du tror PF kan bidra med? Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Lokallagene kan velge et styre. Finn ditt styre og dine tillitsvalgte her!

More-button

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid?  Da bør du vurdere om et medlemskap i Presteforeningen med sterkere tilknytning til arbeidsstedet er noe for deg.

More-button

Studentstipend

Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive masteroppgave eller liknende og vil på ekskursjon eller studieopphold? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Fra og med 2019 er det to årlige søknadsfrister: 15.3. og 15.9.

More-button

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Fra 1.11.20 regulerer vikaravtalen honorarsatsene når prester eller andre som ikke er ansatt i full stilling i Den norske kirke (rettssubjektet) utfører gudstjenester og kirkelige handlinger. Satsene gjelder også pensjonister.

More-button

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet for ansatte som trenger alba, stola, singulum og presteskjorte i tjenesten. Fra 1.1.21 gjelder ordningen også ansatte i fellesråd/menighetsråd.

More-button

Studentforsikring i Knif Trygghet

Som studentmedlem i Presteforeningen kan du kjøpe en veldig gunstig og spesialtilpasset forsikringspakke i Knif Trygghet. Forsikringspakken inneholder både innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring og du får hele 75 % rabatt!

More-button