Tariffoppgjøret 2020 + streik

Presteforeningen og de øvrige Unio-forbundene i tariffområde KA er i streik.

- Jeg beklager sterkt at arbeidsgiver har tvunget kirken ut i en streik rett før jul. Det var dessverre umulig å akseptere arbeidsgivers tilbud, sier Presteforeningens forhandlingssjef og Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Derfor er det streik i kirken Her kan du lese om at vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.
Lønn i kirken Her kan du se hvilke garantilønnsnivåer (minstelønn) som gjelder for kirkens stillinger i dag for nyutdannede. Vi forstår ikke hvorfor vi ikke kan få en avtale som sikrer prestene en lønn som gir dem uttelling for utdanningsnivå på samme måte som de andre gruppene.
Streik - hva nå? Svar på en del spørsmål I denne artikkelen finner du svar på en del spørsmål som er kommet i løpet av de første dagene etter at vi gikk i streik. Partene i tariffområde KA kom ikke til enighet gjennom mekling hos Riksmekleren 10.-11. desember og streiken var et faktum lørdag morgen.
Streik for kirkens framtid Presteforeningen er i streik. Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for
Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav Her kan du lese om de konkrete kravene Presteforeningen og de andre forbundene i Unio KA hadde inn i lønnsoppgjøret, og som er grunnen til at vi er i brudd og skal til mekling.
Brudd i lønnsforhandlingene i kirken Torsdag 29. oktober gikk Presteforeningen sammen med de øvrige Unio-forbundene til brudd i lønnsforhandlingene. Les mer om bruddet her.
Spørsmål og svar om brudd i lønnsforhandlingene, mekling og streik I denne saken finner du svar på en rekke spørsmål om bruddet i lønnsforhandlingene, meklingen 10.-11.desember og hva som skjer hvis det blir streik.
Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering Les om hvilke krav Presteforeningen og resten av Unio KA hadde inn i forhandlingene. Oppgjøret startet onsdag 28.10.

Artikler fra Unio om tariffoppgjøret

Unios tariffguide Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning. Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne oversikten gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff.

Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

Les mer Derfor er det streik i kirken

Streik for kirkens framtid

Presteforeningen er i streik. Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester.

Les mer Streik for kirkens framtid

Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte sammen med Kirkelig undervisningsforbund å bryte lønnsforhandlingene med KA torsdag 29. oktober. Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 10.-11. desember.

More-button