Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og representanter for studentlagene deltar både på den årlige landskonferansen og på generalforsamlingen.

Eksempler på temasamlinger som vi har holdt de siste par årene:

  • Profesjonsetikk og prest/prestestudent i sosiale medier (innledere bl.a. Marit Bunkholt, Martin Enstad og Anna Grønvik)
  • Hvilke rettigheter har du som sommervikar? Lønn, bolig, bil etc
  • Prosessen rundt det å søke jobb
  • Jeg har fått jobbtilbud – hva nå?
  • PF som profesjonsforening og fagforening
  • Skikkethetsvurdering og ordinasjonsforberedende samtaler – hva er hva?

Ved studiestedene har PF følgende tillitsvalgte:

Det teologiske fakultet

Anders K. Nordvik – leder  – studentenes representant i Representantskapet
Marte Holm Simonsen 
Christine Josephine Andreassen
Benjamin Isachsen

MF Vitenskapelig høyskole

Maren Sundvall Platou (leder)
Thomas Granheim Iversen
Nicholas Rognli-Olsen Noble
Karen Bøhn Melhus
Johanne Norum Hansen

VID Misjonshøgskolen

Aksel Johan Lund  – leder
Jone Knudsen

Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)/Universitetet i Tromsø

For tiden uten styre.

NLA Høgskolen

For tiden uten styre.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

For tiden uten styre

 

Har du lyst til å starte studentlag på KUN, NLA eller Fjellhaug? Ta kontakt med sekretariatet!