Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Bokomtale: Salmene og sangen i trosopplæringen

Straumans undersøkelse avdekker bruk av 971 ulike sangtitler, og bare 20 av disse er oppgitt mer enn 15 ganger. Dette er et tankevekkende funn. Man kan ut fra dette undres på om det kollektive aspektet, sangens fellesskapsdannende funksjon, vektlegges for lite i trosopplæringen.

More-button

Bokomtale: Nytt norsk salmeleksikon I-IV

Med Nytt norsk salmeleksikon har prester, kirkemusikere og andre som arbeider med salmer eller er salmeinteresserte fått en rikholdig kilde til kunnskap om og omkring salmene.

More-button

Bokomtale: Veien videre – arven etter Edin Løvås

Antologien, Veien videre, er lettlest og veksler mellom fagtekst og personlige anekdoter. Tittelen, Veien videre, signaliserer at målet med boka ikke er å være bakoverskuende, men vil invitere til å oppdage og gå på de stiene som Edin Løvås og bidragsyterne i boka selv har gått og går på.

More-button

150 år med Landstads Kirkesalmebog

25. juli 2020 er det 150 år siden M.B. Landstads Kirkesalmebog ble sendt ut til alle landets sokneprester. I løpet av høsten 1870 ble boka tatt i bruk. Salmeboka kom i over 200 opplag og ble trykt i anslagsvis 3,5 millioner eksemplarer i perioden 1870-1925.

More-button