Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Fag og profesjon

Frie internasjonale stipend

Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge.

Les mer Frie internasjonale stipend

Aktuelt

Se alle More-button

Å snakke om dåp så folk forstår

Av Harald Hegstad, redaktør i Luthersk Kirketidende (først publisert i Luthersk Kirketidende 3/2020). Spørsmålet må være hvilken forskjell dåpen gjør i menneskers liv. Kommunikasjon om dåp må derfor først og fremst handle om kommunikasjon om dåpens innhold.

More-button

Bokomtale: Drop-in-dåp

Drop-in-dåb. Red. Birgitte Kragh Engholm og René Høeg. København: Eksistensen Akademisk, 2019. Omtalt av Christine H. Aarflot

More-button

Presteskjorter fra Fair & Square

Bestill før 8.mars 2020! Levering i mai. Fair & Square tilbyr korte og langermete t-skjorter med snipp i både dame- og herremodeller. Nytt av året er dessuten en kjole med snipp!

More-button

Velkommen til nye nettsider!

Hva synes du om nye prest.no? Vi håper at du på disse sidene lett skal finne det du leter etter, og gjerne oppdage noe nytt som kanskje inspirerer deg!

More-button