Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

SAMMEN I ENDRING 169 delegater er påmeldt digital generalforsamling! Her legges politisk plattform for PF for de neste tre årene, nytt sentralstyre skal velges, vi skal snakke om grønt tariffarbeid og beslutte hvordan organisasjonen skal jobbe fram høringssvar om kirkelig organisering.

Les mer Generalforsamling 15.-17. mars 2021

Aktuelt

Se alle More-button

Etterlyser kritisk selvrefleksjon på arbeidsgiversiden

Den viktigste samtalen etter denne streiken er ikke om eller hvordan prester kan streike. Den bør heller handle om hva kirken som arbeidsgiver, med utgangspunkt i erfaringer fra årets streik, bør gjøre annerledes framover, skriver PFs leder i et svar til Harald Hegstad i Luthersk kirketidende.

More-button

Info-møte om jobbsøking – for studentmedlemmer

Mandag 1. mars kl 15-16.30 inviterer Presteforeningen til et info-møte om det å søke prestejobb i Den norske kirke. Møtet er åpent for alle studenter som er medlem i PF, og er særlig aktuelt for deg som går på praktikum. Meld deg på her!

More-button

Bokomtale: Livet har opna seg!

Austads bok gir et personlig farget bilde av viktige spørsmål som var oppe i tiden, både teologiske, etiske og kirkepolitiske. Vi får del i en sentral aktørs refleksjoner, og bilde av en sentral aktørs mangfoldige plass i bildet.

More-button

Nordea Direct har satt ned renten på Boligstart!

BRUK BANKFORDELEN DIN - SPAR PENGER Nå får du bankens laveste rente på lån til første bolig, til 1,25 % nom. rente! Man kan få Boligstartlån uavhengig av alder, og du kan også søke om å flytte førstehjemslån fra andre banker. Øvrige boliglån fra 1,39 % – en av landets laveste boliglånsrenter.

More-button

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

SAMMEN I ENDRING 169 delegater er påmeldt digital generalforsamling! Her legges politisk plattform for PF for de neste tre årene, nytt sentralstyre skal velges, vi skal snakke om grønt tariffarbeid og beslutte hvordan organisasjonen skal jobbe fram høringssvar om kirkelig organisering.

More-button