Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Landskonferansen 2020 – på nett 11. juni

Er du tillitsvalgt? Bli med på digital landskonferanse 11. juni kl 13-14.30. Hør leders tale, lær om PFs klimaengasjement og lytt til foredrag om kirke, miljø og bærekraft. Som tillitsvalgt får du også tilgang til PFs videokursbibliotek som lanseres samme dag.

More-button

Vi søker ny generalsekretær

Vår humørfylte, engasjerte og dyktige generalsekretær gjennom 15 år går etter eget ønske over i en spesialrådgiverstilling før pensjon. Vi søker hans etterfølger. Søknadsfrist 14.6.20

More-button

Kirkens bransjestandard for gudstjenester er klar

- Det er fint at man nå får mulighet til å feire gudstjeneste igjen, sier leder Martin Enstad. Samtidig minner han om at det er en god del som skal skje av opplæring, planlegging, drøfting og praktisk tilrettelegging før man kan samles til gudstjeneste.

More-button

Lokalt studiearbeid

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir studieforbundene muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer.

More-button

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2021

Nå inviterer vi alle medlemmer til å komme med forslag til hovedmål til den strategi- og handlingsplanen som skal vedtas av generalforsamlingen 15.-17.mars 2021. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som opptar deg.

More-button