Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Bokomtale: Troshåndboka

Selv om den i sin helhet nok passer bedre for unge voksne enn for ungdommer, kan den helt sikkert finne sin leser også blant den yngre garde – men for mange i denne aldersgruppen er stoffet kanskje lettere tilgjengelig dersom det formidles av en voksen som har tygd litt videre på bokas innhold.

More-button

Fagforeninger skaper rettferdighet

Hvordan skal vi ivareta den svake part i det asymmetriske forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, enten det dreier seg om ansettelser, lønn, arbeidsmiljø, arbeidstid eller arbeidsfordeling? Hvem skal ta vare på de ansatte i møte med arbeidsgivers makt hvis vi ikke har fagforeninger?

More-button

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

FRIST FOR PÅMELDING AV DELEGATER ER 31. JANUAR. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten. Generalforsamlingen 2021 avholdes digitalt.

More-button

Takknemlig og stolt over fellesskap i streik

Streiken er over, og vi har vunnet en viktig seier for framtidens kirke! Dette er en lagseier der ti fagforeninger, og en stor bredde av ulike yrkesgrupper i kirken sto sammen i kampen for lønnsnivå og opparbeidede rettigheter.

More-button

Streiken er over: En seier for kirkens framtid

- Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Tusen takk til våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger!

More-button

Mekling i kirkestreiken

Søndag 10.1. er partene i kirkestreiken innkalt til lovpålagt mekling. Så lenge meklingen pågår er det kun riksmekleren som uttaler seg offentlig. Det vil derfor ikke bli lagt meldinger om oppdatering her før meklingen er avsluttet. De streikende vil bli kontaktet direkte når resultatet er klart.

More-button