Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Bokomtale: Ulykkelig fred

Historien om Den norske kirkes forhold til rettsoppgjøret etter krigen får nye sjatteringer med dette materialet. En prest som ble uglesett av opinionen som en del av «silkefronten» etter krigen, kommer her i nytt lys. Nytt lys kastes også over norske kirkelederes støtte til rettsoppgjøret.

More-button

Presteforeningen skal ikke benytte Wizz Air

Presteforeningens sentralstyre har vedtatt at Presteforeningens ansatte og tillitsvalgte ikke skal benytte Wizz Air til reiser i organisasjonens sammenheng, så lenge flyselskapet ikke vil inngå tariffavtaler med de ansatte og aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet.

More-button

Bokomtale: Bevegelig Berørt

Bokanmeldelse av boka: Bevegelig Berørt, av Kari Martinsen med bidrag fra Tom A. Kjær, ved Hilde Ramsøe Graff, sykehjemsprest Oslo

More-button

Studieopplegg for lokallag1/2020: Religiøse trender i Norge

Dette studieopplegget legger opp til samtale om nye religiøse trender. Hvor godt treffer beskrivelser og drøftinger den aktuelle kirkevirkeligheten der dere arbeider? Hva er det mulig for kirken og dens ansatte å gjøre noe med? Hvordan kan kirken/dere møte trendene?

More-button