Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Påske i PFs sekretariat

Sekretariatet holder stengt i perioden 6.-13.april. Dersom du har spørsmål som ikke kan vente kan disse rettes til generalsekretær Ole-Johs. Huuse. Send fortrinnsvis en sms til 911 10 277, så tar han kontakt med deg. Vi ønsker deg en velsignet påskehøytid!

Les mer Påske i PFs sekretariat

Leders påskehilsen

- Kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet, skriver leder Martin Enstad i sin påskehilsen til medlemmene.

Les mer Leders påskehilsen

Aktuelt

Se alle More-button

Påske i PFs sekretariat

Sekretariatet holder stengt i perioden 6.-13.april. Dersom du har spørsmål som ikke kan vente kan disse rettes til generalsekretær Ole-Johs. Huuse. Send fortrinnsvis en sms til 911 10 277, så tar han kontakt med deg. Vi ønsker deg en velsignet påskehøytid!

More-button

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2021

Nå inviterer vi alle medlemmer til å komme med forslag til hovedmål til den strategi- og handlingsplanen som skal vedtas av generalforsamlingen 15.-17.mars 2021. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som opptar deg.

More-button

Arbeidstakerforhold og medbestemmelse i koronatider

- Vi som arbeidstakere skal være fleksible. Samtidig forventer vi også en arbeidsgiver som bruker medbestemmelsen aktivt, og lytter til de tillitsvalgte og verneombudene, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

More-button

Leders påskehilsen

- Kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet, skriver leder Martin Enstad i sin påskehilsen til medlemmene.

More-button

Felles uttalelse fra partene i KA om koronapandemien

KA og arbeidstakerorganisasjonene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte, alle kirkelige organer og øvrige virksomheter tilknyttet KA nå står i. Her kan du lese en felles uttalelse fra partene.

More-button