Om Presteforeningen

Fra år 1900 har Presteforeningen (PF) vært fellesskapet for det store flertallet av norske prester og teologer. 

Foreningen har som formål å samle Den norske kirkes prester og teologiske kandidater til gjensidig hjelp i åndelige forhold og løsning av kirkelige oppgaver på evangelisk luthersk grunn. Prester i andre kirkesamfunn med mastergrad i teologi eller tilsvarende kan også søke om medlemskap.

Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt arbeide for å fremme kollegialt samhold og samarbeid. Den skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er ønskelig.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen i teologi, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen.

Ditt arbeidsforhold er vår spesialkompetanse.

Nøkkelinfo

PF - en fagforening

Våre medlemmer er menighetsprester og spesialprester, organisasjonsansatte og saksbehandlere, proster og mellomledere, biskoper og direktører, forskere og lærere, studenter og pensjonister med flere.

PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier. PF har også egne tariffutvalg og tillitsvalgte i tariffområdene Spekter (sykehusprester), Virke (organisasjoner og private høyskoler) og stat (feltprestene og andre medlemmer), og dessuten egne fagutvalg som ivaretar interessene til ulike medlemsgrupper.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i spørsmål innen arbeidsrett, lønn, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. 

PF er medlem av Unio – Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

PF - en profesjonsforening

Som profesjonsforening er PF opptatt av å bidra til kunnskap om og utvikling av prestetjenesten, og kirkens plass i det offentlige rom. Vårt sekretariat har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. 

Fagavdelingen jobber blant annet med

Kontakt oss

Presteforeningen har sekretariat i Oslo med sju medarbeidere, ledet av generalsekretær Ole-Johs. Huuse. Foreningen ledes av et sentralstyre med Martin Enstad som leder og Ingvild Osberg som nestleder. I bispedømmene er stiftsstyreleder hovedtillitsvalgt og en viktig kontaktperson. I de andre tariffområdene kan man kontakte leder for tariffutvalget. Man kan også kontakte leder i et av fagutvalgene

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
E-postadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.

More-button

Sekretariatet

Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over ansatte i Presteforeningens sekretariat.

More-button

PFs fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, tilsatte på bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat, helseprester, fengselsprester, studentprester og pensjonister, samt Fagutvalg for kjønn og likestilling.

More-button

Representantskapet

Representantskapet er Presteforeningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

More-button