Grafikk: Knut-Olav/Røed (CC-SA 2.0)

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i bispedømmet. Stiftsstyrene velges på stiftsmøtene/årsmøtene i det enkelte bispedømme. Stiftsstyrene møtes jevnlig og ivaretar medlemmenes interesser i bispedømmet. Stiftsstyrene er representert i innstillingsrådet ved ansettelser, møter bispedømmeledelsen i regelmessige kontaktmøter og deltar i regionale etter- og videreutdanningsutvalg.

Nord-Hålogaland

Jon Arne Tandberg, leder (970 35 282)
Einar Aksel Rånes Fagerheim, nestleder
Einar Tesdal, medlem og boligombud
Ragnhild Bjørvik Opsahl, medlem

Tor Stranda, varamedlem

Sør-Hålogaland

Nils Jøran Riedl, leder (401 40 385)
Jan Ivar Vorren, nestleder
Gunnar Mar Kristjansson, medlem
Gry Orfei Solbraa, medlem

Lars Riberth, varamedlem
Heidi F. Andersen, varamedlem

Nidaros

Eirik M. Bakken, leder (484 09 483)
Marte Solbakken Leberg, nestleder
Sveinung Enstad
, medlem
Ludvig Aasen, medlem

Lene Gåsvatn, varamedlem
Anders Hammer, varamedlem og boligombud
Esbjørn Hummelgård, varamedlem

Møre

Ragnhild Annie Fuglseth, leder (906 35 391)
Finn Ove Kaldhol, medlem og boligombud
Anders Barstad, medlem
Ingrid Finsådal Bakke, medlem

Vidar Rygh, varamedlem
Kari Vatne, varamedlem

Bjørgvin

Jørgen Knudsen, leder (951 19 678)
Marianne Bergsjø Gammelsæter, nestleder
Aage Mjeldheim, medlem
Vegard Bondevik Lie, medlem

Rune Minde, varamedlem
Tore Myklebust, varamedlem og boligombud
Magnar Haaland, varamedlem

Stavanger

Martin Ivar Arnesen, leder (51 74 11 32 / 980 37 571)
Sølvi Irene Vinnes, nestleder
Arnt Johan Vistnes, medlem
Lina Håland, medlem

Bjarte Hetlebakke, varamedlem og boligombud
Tor Egil Eriksen, varamedlem
Martin Kolstad, varamedlem
Leif Wikøren Nilsen, varamedlem

Agder og Telemark

Albert Martin Walla, leder (922 92 409)
Frode Fjeldbraaten, nestleder
Ida Krogstad Rød, medlem
Georg Eichsteller, medlem

Tunsberg

Ola Bakken, leder (995 65 766 )
Kristin Stensrød Haugen, nestleder
Carl-Ove Fæster, medlem
Arnstein Hardang, medlem

Benedicte Aass, varamedlem
Jacob Breda Antonsen, varamedlem

Oslo

Kjerstin Jensen, leder (997 14 007)
Eva Klokkerud, nestleder
Marit Skjeggestad, medlem
Olaf Huuse Haraldstad, medlem

Maarten Lindtjørn, varamedlem
Jarl Åge Tjørn, varamedlem
Line Lindholm, varamedlem

Hamar

Stig Johnsbråten, leder (971 29 711)
Geir Wiknes, nestleder
Morten Erik Stensberg, medlem
Katrin Wiegmann, medlem og boligombud

Kristine Inderhaug, varamedlem
Reidun Woie Kleveland, varamedlem
Signe E. Kvåle, varamedlem

Borg

Tom Egil Nordengen, leder (915 70 505)
Arne Leon Risholm, nestleder
Maria Vassli Gjære, medlem og boligombud
Anders N. Harboe, medlem

Geir Braadlie, varamedlem
Onesimus Jalata-Nagari, varamedlem