Sekretariat og politisk ledelse

Presteforeningens sekretariat har syv medarbeidere og ledes av generalsekretær Ole-Johs. Huuse. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet delt inn i to avdelinger, henholdsvis for arbeidsliv og fag. Se under for kontaktinformasjon, samt opplysninger om den enkeltes sentrale arbeidsoppgaver.

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
Epostadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

Ansatte i sekretariatet

Ole-Johs. Huuse, generalsekretær

Leder av sekretariatet, økonomistyring, ekstern representasjon, forberedelse/oppfølging av saker til Sentralstyret og Representantskapet.
E-post
Mobil: 911 10 277

Jon Strøm, rådgiver
Medlemsadministrasjon, foreningens økonomi.
E-post
Mobil: 950 63 727

Anna Grønvik, rådgiver
Informasjonsarbeid, tillitsvalgtspørsmål, lønn og tariffspørsmål, likestilling, studenter.
E-post
Mobil: 970 64 642

Kristian Mollestad, forhandlingssjef
E-post
Mobil: 990 18 742

Leder arbeidslivsavdelingen, lønn og tariffspørsmål, arbeidsvilkår, forhandlinger, tillitsvalgtarbeid.

Per Kristian Aschim, fagsjef E-post
Mobil: 416 19 718

Leder fagavdelingen, teologiske, kirkepolitiske og profesjonsfaglige spørsmål, etter- og videreutdanning.

Per Hostad, advokat arbeidslivsavdelingen
Arbeidsrett, personalsaker, lønn og tariffspørsmål, forhandlinger, bolig, pensjon og AFP.
E-post
Mobil: 952 25 800

Anne Beate Tjentland, rådgiver fagavdelingen
Profesjonsfaglige spørsmål, etter- og videreutdanning, arbeidsveiledning, stipender og AKS.
E-post
Mobil: 480 67 955

Politisk ledelse

Martin Enstad, leder

E-post
Mobil: 996 24 959

Ingvild Osberg, nestleder

E-post
Mobil: 915 18 367

Organisasjon

Kontakt våre politiske organer

Presteforeningens fagutvalg Presteforeningen har egne fagutvalg for en rekke medlemsgrupper: proster, kontoransatte, ansatte i fellesråd- og menighetsråd, studentprester, helseprester, fengselsprester og pensjonister. I tillegg har vi et fagutvalg for kjønn- og likestilling.