Sekretariat og politisk ledelse

Presteforeningens sekretariat har syv medarbeidere og ledes av generalsekretær Anna Grønvik. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet delt inn i to avdelinger: arbeidsliv og fag. Se under for kontaktinformasjon, samt opplysninger om den enkeltes sentrale arbeidsoppgaver.

Besøksadresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 437 Sentrum, N-0103 Oslo
Sentralbord: +47 23 08 16 00
Epostadresse: pf@prest.no
Organisasjonsnr.: 970 349 820

Ansatte i sekretariatet

Anna Grønvik, generalsekretær
E-post
Mobil: 970 64 642

Leder av sekretariatet, økonomistyring, ekstern representasjon, forberedelse/oppfølging av saker til Sentralstyret og Representantskapet.

Jon Strøm, rådgiver
E-post
Mobil: 950 63 727

Medlemsadministrasjon, foreningens økonomi.

Ole-Johs. Huuse, spesialrådgiver
E-post
Mobil: 911 10 277

Lønn- og tariffspørsmål, arbeidsvilkår, tillitsvalgtopplæring.

Kristian Mollestad, forhandlingssjef
E-post
Mobil: 990 18 742

Leder arbeidslivsavdelingen, lønn og tariffspørsmål, arbeidsvilkår, forhandlinger, tillitsvalgtarbeid.

Per Hostad, advokat
E-post
Mobil: 952 25 800

Arbeidsrett, personalsaker, lønn og tariffspørsmål, forhandlinger, bolig, pensjon og AFP.

Per Kristian Aschim, fagsjef
E-post
Mobil: 416 19 718

Leder fagavdelingen, teologiske, kirkepolitiske og profesjonsfaglige spørsmål, etter- og videreutdanning.

Anne Beate Tjentland, rådgiver fagavdelingen
E-post
Mobil: 480 67 955

Profesjonsfaglige spørsmål, etter- og videreutdanning, arbeidsveiledning, stipender, lokalt studiearbeid og AKS.


Politisk ledelse

Martin Enstad, leder

E-post
Mobil: 996 24 959

Ingvild Osberg, nestleder

E-post
Mobil: 915 18 367

Organisasjon

Kontakt våre politiske organer

Presteforeningens fagutvalg Presteforeningen har egne fagutvalg for en rekke medlemsgrupper: proster, kontoransatte, ansatte i fellesråd- og menighetsråd, studentprester, helseprester, fengselsprester og pensjonister. I tillegg har vi et fagutvalg for kjønn- og likestilling.