Gardermoen 2018

Presteforeningens 51. generalforsamling ble arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 12.-14.mars 2018. Delegatene var samlet under mottoet "Sammen i endring". Leder Martin Enstad ble gjenvalgt for en ny periode. Her finner du leders tale til generalforsamlingen. Øvrige medlemmer valg til sentralstyret for 2018-2021: Ingvild Osberg, nestleder (Borg) Ingvild Knudsen Hammernes, medlem (St Olavs hospital) Birgit Lockertsen, medlem (Nord-Hålogaland) Jon Aalborg, medlem (Sør-Hålogaland) Varamedlemmer: Tom Krager (Feltprestkorpset) Jorund Andersen (Oslo) Lars Sigurd Tjelle (Stavanger) Anne Birgitte Bødker Ruus (Stavanger)