Utsatt til 2021: Nordisk Helseprestkonferansen: Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?

Melding fra kursarrangøren juni 2020:

«På grunn av situasjonen med Covid 19 og smittehensyn, er nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren utsatt til 6.-8. september 2021.
Konferansen blir på Clarion Hotel Air, Sola, og programmet blir i hovedsak det samme. Det blir sendt ut ny invitasjon, og vi håper at mange har mulighet til å komme til Sola neste høst».

Tema for konferansen er:
«Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?»

Gjennom faglige bidrag, erfaringsdeling og kulturelle innslag vil vi bruke dagene sammen til å se nærmere på yrkesutøveren, og hvordan møter med pasienter, pårørende og ansatte påvirker oss. Ett fokus vil være på det å arbeide med døden. Et annet å arbeide i livssynsåpne institusjoner. Et tredje å stå i situasjoner som dirrer av etiske dilemmaer. Hvem blir vi i møte med alt dette – olje eller sand i maskineriet?
Spennende foredragsholdere som Ole Raakjær, Henrik Syse, Kjetil Moen og Marta Høyland Lavik blir med. Det vil også bli tid til et besøk til jærstrendene.

Sted: Konferanse er lagt til vakre omgivelser ved Solastranden på Clarion Hotel Air, i gangavstand fra Stavanger Lufthavn Sola.