Helseprestkonferanse: Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?

Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn ved Stavanger universitetssjukehus inviterer til konferanse for prestetjenesten i helsesektoren 16.-18.september 2020.

Melding fra kursarrangøren mai 2020:
Inntil videre forholder arrangørkomiteen seg til Plan A – at konferansen går som planlagt. Dette vurderes fortløpende i lys av den pågående ekstraordinære situasjonen. Ny Early-bird dato er 25. mai. En eventuell utsettelse av konferansen vil bli annonsert ikke senere enn 15. juni.

Tema for konferansen er:
«Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?»

Gjennom faglige bidrag, erfaringsdeling og kulturelle innslag vil vi bruke dagene sammen til å se nærmere på yrkesutøveren, og hvordan møter med pasienter, pårørende og ansatte påvirker oss. Ett fokus vil være på det å arbeide med døden. Et annet å arbeide i livssynsåpne institusjoner. Et tredje å stå i situasjoner som dirrer av etiske dilemmaer. Hvem blir vi i møte med alt dette - olje eller sand i maskineriet?
Spennende foredragsholdere som Ole Raakjær, Henrik Syse, Kjetil Moen og Marta Høyland Lavik blir med. Det vil også bli tid til et besøk til jærstrendene.

Sted: Konferanse for 2020 er lagt til vakre omgivelser ved Solastranden på Clarion Hotel Air, i gangavstand fra Stavanger Lufthavn Sola.