Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for prestetjenesten og presters arbeidsforhold allerede i studietiden. PF er dessuten opptatt av forholdene for studentene ved de forskjellige lærestedene, studiets innhold og opplegg, og ønsker å være med å tale studentenes sak på disse områdene.
Det er etablert studentlag på MF, TF og VID-MHS. Vi har også studentmedlemmer ved NLA, KUN og Fjellhaug – ta kontakt hvis du vil starte studentlag på et av disse stedene.

For å bli studentmedlem må du delta i et studieprogram med sikte på cand.theol, master i teologi eller tilsvarende. Studenter betaler studentkontingent på 100 kr i semesteret.

Du kan melde deg inn her.

Medlemsfordeler

Som studentmedlem har du tilgang til alle Presteforeningens medlemsfordeler. De mest interessante for deg som student og på vei inn i prestetjenesten, tror vi er disse:

Andre medlemsfordeler gjennom PF finner du her  og gjennom vår hovedsammenslutning Unio.

Organisering

Det er etablert egne studentlag på de ulike studiestedene. Studentmedlemmene ved et studiested utgjør et studentlag, som velger et styre på tre medlemmer. Du finner oversikt over studentlagene her. Studentlagene møter med en delegat hver på PFs generalforsamling som finner sted hvert 3.år. Som alle andre medlemmer av Presteforeningen, har andre studentmedlemmer møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, på generalforsamlingen.

Studentlagsstyrene velger også en representant (med vara) til PFs representantskap (dette går på omgang mellom studentlagene), og til hovedorganisasjonen Unios studentforum. Unio-studentene utgjør en stor gruppe, og driver et aktivt studentpolitisk arbeid med samlinger for studenttillitsvalgte fra alle Unios medlemsforeninger.

Relaterte artikler

Se alle More-button

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid?  Da bør du vurdere om et medlemskap i Presteforeningen med sterkere tilknytning til arbeidsstedet er noe for deg.

More-button