Kurs: Trosopplæring for voksne i folkekirka, 10.5.2019

IKO - Kirkelig pedagogisk senter inviterer til kurs om trosopplæring for voksne i folkekirka.

Kurset finner sted på IKO, Colletts gate 43, St.Hanshaugen i Oslo.

Tid: 10. mai 2019, kl. 0930-1530.

"Kurset rommer både forelesninger om kunnskapsinnhold og voksenpedagogikk, samt presentasjoner av ulike opplegg. Deler av dagen knytter an til Trond Skard Dokkas nye bok "Vendepunkt" - katekismestoff for voksne i vår tid - og film- og samtaleressurser i tilknytning til den." (IKOs presentasjon av kurset)

Kurset koster kr. 850,- som inkluderer boka "Vendepunkt".

Blant foredragsholdere og innledere er Trond Skard Dokka, Kristin Frydenlund, Hallvard Mosdøl, Marita Sivertsen, Randi Langkaas og IKO-rådgiver Gunnfrid Ljones Øierud.

Nærmere informasjon om kurset finner du her.

Les omtale av boka på prest.no.