Seminar 23.10.2019: Retten og teologien – tverrkirkelig belyst

Norsk Selskap for Kirkeretts høstseminar 2019 finner sted i Oslo bispegård 23. oktober 2019 kl. 12.00-15.30.

Temaet er "Retten og teologien - tverrkirkelig belyst".

Det blir foredrag ved Per-Otto Gullaksen, tidligere seniorrådgiver i Kulturdepartementet over temaet: "Rettsteologi - en presentasjon av fagfeltet og av teologiens mulige bidrag i den aktuelle debatten om Den norske kirkes ordning".

Torbjørn Olsen, fra Den katolske kirke, doktor i kanonisk rett, tar for seg "Forholdet mellom rett og teologi i Den katolske kirke".

Det blir også bolk om aktuelle spørsmål, deriblant orientering om ny trossamfunnslov og kirkeordning.

Påmelding til Ragnar Bredoch på rb797@kirken.no.

Emneknagger

Kirkerett