Studentstipend

Søknadsfrist 15. mars 2020

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive avhandling/spesialoppgave og vil på ekskursjon eller studieopphold?

Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Det er to årlige søknadsfrister: 15.3. og 15.9. Den totale rammen for hele året er kr. 50.000,- fordelt på vår- og høstsemesteret (maks beløp per stipendiat kr. 10 000,-). Stipendet skal styrke den faglige forberedelse til prestetjeneste under grunnutdanningen, men skal fortrinnsvis gå til aktiviteter utover det løpende studietilbudet.
Søknadsfristen våren 2020 er 15.3.

Søknaden bør inneholde:
a) En kortfattet redegjørelse for hvordan stipendet tenkes brukt, og din motivasjon for prosjektet
b) Faglig innhold og faglige kontakter i forbindelse med opplegget
c) Opplysninger om du søker støtte til samme formål fra andre instanser
d) Kontonummer og ønsket tidspunkt for eventuell utbetaling av stipend

Etter at prosjektet er gjennomført sendes en kortfattet rapport (maks. 1 A4-side) om utbyttet av stipendet og hvordan pengene er brukt, til PF.

Spørsmål om stipendet kan rettes til Anne Beate Tjentland, tlf 480 67 955,

Stipendsøknad sendes Presteforeningen på e-post: anne.beate.tjentland@prest.no evt. i vanlig post til Presteforeningen. Søkere må være medlem av PF. Presteforeningens fagavdeling tildeler stipendet.