Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen (FAPK) er Presteforeningens organ for fengselsprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. FAPK skal fremme arbeidet for og blant fengselsprester i Presteforeningen og ta opp saker som berører fengselsprestene i Den norske kirke.

Utvalget består av

Kristin Holen Daae, leder
Anders Norman Harboe, medlem
Jo Inge Bolstad, medlem
Geir Øyvind Bandlien, medlem

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen Godkjent av representantskapet 12.3.2013