Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester.

Rådet består av representanter for Den norske kirkes presteforening (PF), Det teologiske fakultet (TF), MF Vitenskapelig høyskole og VID Vitenskapelige høgskole. Partene har to representanter hver i rådet. Ledervervet går på omgang med to års funksjonstid.

Kompetanserådet samarbeider om å tilby videreutdanning til prester. Kursene kan inngå i erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi som fakultetene tilbyr i samarbeid, og i master i klinisk sjelesorg som tilbys ved Menighetsfakultetet.

Leder i 2019 er Halvard Johannessen, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Presteforeningen er sekretariat for rådet. Nåværende sekretær er Anne Beate Tjentland.