Klimaengasjement

Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv?

Presteforeningen arbeider i perioden 2019-2021 med å utvikle vårt klimaengasjement. Vi jobber med en politikk for hvordan grønt kirkelig arbeidsliv kan nedfelles i kirkelig avtaleverk, slik at medlemmer og tillitsvalgte får ressurser som setter dem i stand til å utøve grønn medbestemmlese.

Vi har også en gjennomgang av egen organisasjon med fokus på klima og bærekraft. I tillegg vil vi komme med bidrag til å utvikle og fremme teologiske ressurser for kirkens og prestenes arbeid med klima- og bærekraftsspørsmål.

Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

Vi skal bruke vår medbestemmelse til å gjøre kirken grønnere. Vi skal også bidra til at PF som organisasjon blir grønnere, sier Asle Røhne Rossavik leder i prosjektgruppa for PFs klimaengasjement.

More-button

Presteforeningens klimaengasjement

Presteforeningen tar utfordringen fra Unios klimapolitiske plattform. Klima- og bærekraftsutfordringene gjelder alle profesjonene som er organisert i Unio. Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg i dette?

More-button