Klimaengasjement

Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv?

Presteforeningen arbeider i perioden 2019-2021 med å utvikle vårt klimaengasjement. Vi jobber med en politikk for hvordan grønt kirkelig arbeidsliv kan nedfelles i kirkelig avtaleverk, slik at medlemmer og tillitsvalgte får ressurser som setter dem i stand til å utøve grønn medbestemmlese.

Vi har også en gjennomgang av egen organisasjon med fokus på klima og bærekraft. I tillegg vil vi komme med bidrag til å utvikle og fremme teologiske ressurser for kirkens og prestenes arbeid med klima- og bærekraftsspørsmål.

Bokomtale: Derfor sørger jorden

Eg håper mange vil lese denne boka av Peter Halldorf og at den kan vere ein start på viktige samtaler som kan gje oss mot til å skape endringane som er naudsynte for jorda, oss sjølve og etterkomarane våre. For som Halldorf seier, «sant håp skaper mot, kreativitet og handlingkraft».

Les mer Bokomtale: Derfor sørger jorden

For et grønt kirkelig arbeidsliv. Uttalelse.

Det er ingen tid å miste i klimaspørsmålet. Partene i arbeidslivet må gjøre sitt og bruke vårens tariffoppgjør og medbestemmelsen til sammen å finne fram til konkrete tiltak. Kirken med sitt mangeårige klimaengasjement må ikke bli hengende etter.

More-button

Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

Vi skal bruke vår medbestemmelse til å gjøre kirken grønnere. Vi skal også bidra til at PF som organisasjon blir grønnere, sier Asle Røhne Rossavik leder i prosjektgruppa for PFs klimaengasjement.

More-button

Etiske teser i klimakrisen

- I klimaspalten denne gangen presenterer vi de ti etiske punktene i oppropet, skriver Inge Westly i Luthersk Kirketidende. - Tesene kan synes enkle, men vi mener de rommer utfordringer som er vesentlige i møte med klimakrisen. Vi håper de kan bidra til samtalen.

More-button

Presteforeningens klimaengasjement

Presteforeningen tar utfordringen fra Unios klimapolitiske plattform. Klima- og bærekraftsutfordringene gjelder alle profesjonene som er organisert i Unio. Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg i dette?

More-button