Etter- og videreutdanning

PF arbeider for et godt etter- og videreutdanningstilbud til prestene. Ved ordinasjonen lover prester "i studium og bønn å trenge inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter", og for profesjonsutøvere med en lang og solid grunnutdanning er etter- og videreutdanning helt nødvendig. Studiearbeidet har ulike former, både bibellesning og  studier i hverdagen, faglig samarbeid i prostiet og nasjonale studiepoenggivende kurs, som gjerne fører til mastergrad i praktisk teologi. Presteforeningen støtter og bidrar i etter- og videreutdanningsarbeidet i Den norske kirke.

I denne seksjonen finner du lenker til aktuelle utlysninger av kurs og stipender, informasjon om kurs og seminarer, lenke til generell informasjon om kompetanseutvikling og til informasjon om studiestøtte til lokalt studiearbeid.

Utlysninger videreutdanning

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. september 2020 - Tro og bekjennelse. Dogmatikk og samtidsteologi (20 stp), TF - Teologi for en truet jord. Nettbasert og prostibasert (5 stp), MF - Funksjonshemming og kirken (nettemne, 10 stp), VID - PKU: Akershus universitetssykehus (utvidet tidsramme) og Lovisenberg diakonale sykehus (11 uker)
Fremtidige kurs (Bispemøtet) Foreløpig plan for kurs for perioden fram til 2023.

Stipendutlysninger

Frie internasjonale stipend Hvert år utlyser Presteforeningen ut stipender som skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge. Det er to årlige søknadsfrister, 15.3. og 15.9.
Studentstipend Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend som skal styrke den faglige forberedelse til prestetjeneste under grunnutdanningen, fortrinnsvis gå til aktiviteter utover det løpende studietilbudet. Det er to årlige søknadsfrister: 15.3. og 15.9.
Konferansestipend våren 2020 - Gjestfrihet som teologisk nøkkel, MF, 20. april - Rom for tro - Refleksjon om voksne og tro, Fagdag, IKO m.fl., 5. mai

Generelt om kompetanseutvikling

Dokumenter

Presteforeningens strategi for etter- og videreutdanning Vedtatt av Presteforeningens representantskap 13. mars 2019
Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor Søknadsfrist for godkjenning er 15. mars og 15. september hvert år.
Nasjonal kompetanseutviklingsplan (Bispemøtet) Prest & Kompetanse. Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke 2015-2020 (Bispemøtets nettside)