Pensjonister

Presteforeningen er glad for våre pensjonistmedlemmer!
Mange er fortsatt i aktiv tjeneste for Den norske kirke, og Presteforeningen både forventer og arbeider for ryddige lønns- og arbeidsforhold.

Fagutvalg og lokallag

Foreningen har et eget fagutvalg for pensjonister. Fagutvalget skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke. 

Enkelte steder i landet har pensjonistmedlemmer også dannet eget lokallag. Ta kontakt med sekretariatet for å høre om det er lokallag der du bor, eller hvis du har lyst til å få igang et lokallag for pensjonister i ditt område.

Landsforbundet for Offentlige Pensjonister

Alle pensjonister som er medlem av PF, er også kollektivt innmeldt i Landsforbundet for Offentlige Pensjonister (LOP). Det oppfordres til at pensjonerte prester tar tillitsverv i LOP lokalt og aktiviserer seg i foreningens arbeid. LOP arbeider aktivt for å fremme interessene til pensjonister i offentlig sektor, utgir medlemsbladet Vi i LOP og har gode kurstilbud.

Pensjonistveiledning

Mange spørsmål reiser seg for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i kirken. Her samler vi PFs veiledning.

More-button

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også pensjonister.

More-button

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke.

More-button