KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

Avtalen gjaldt opprinnelig for perioden 1. januar til 31. desember 2017, men er ved flere anledninger videreført.  Avtalen gjelder nå til 31.12.2021.

I tillegg til hovedavtalen er det inngått en tilpasningsavtale som gir nærmere bestemmelser for hvordan avtalen skal praktiseres i Den norske kirke (rettssubjektet), og en egen avtale om tillitsvalgtordningen i Den norske kirke (rettssubjektet).

Hovedavtalen og tilleggsbestemmelser for rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen i KA Lenke til Hovedavtalen på KAs hjemmesider, uten tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke.
HA med tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke Presteforeningens sammenstilte dokument (PDF) til bruk for tillitsvalgte i rettssubjektet Den norske kirke. Tilleggsbestemmelser som gjelder rDnk er bakt inn i den løpende teksten og bestemmelser som ikke gjelder rDnk er tatt ut.
Tilpasningsavtale til HA for rettssubjektet Den norske kirke Tilpasningsavtalen gir nærmere bestemmelser om hvordan HA skal praktiseres i rettssubjektet Den norske kirke.