Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).

Lønnstabeller

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).

Finn din tabell her:

0922 Kapellan
1537 Prostiprest
1555 Sokneprest
0950 Prestevikar
Unormerte stillinger (prost, spesialprest, seniorprest m.m.)
Tilleggslønn og beredskapsgodtgjørelse

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest

Tj. ans01246891016
Alt.1462 000469 400477 200485 600493 400502 000510 200519 100538 000
Alt. 2469 400477 200485 600493 400502 000510 200519 100528 400547 500
Alt. 3477 200485 600493 400502 000510 200519 100528 400538 000557 800
Alt. 4485 600493 400502 000510 200519 100528 400538 000547 500568 500
Alt. 5493 400502 000510 200519 100528 400538 000547 500557 800579 800
Alt. 6502 000510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500590 700
Alt. 7510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800601 700
Alt. 8519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700612 600
Alt. 9538 000-

 

1555 Sokneprest

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt.1493 400502 000510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900
Alt. 2502 000510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700
Alt. 3510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900
Alt. 4519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800
Alt. 5528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300
Alt. 6538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300687 600
Alt. 7547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300687 600699 700
Alt. 8557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300687 600699 700712 500
Alt. 9-623 900-

 

1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar

Tj.ans.01357910
Alt.1382 500387 500392 400397 600402 800408 900433 600
Alt. 2387 500392 400397 600402 800408 900414 700440 500
Alt. 3392 400397 600402 800408 900414 700421 000447 500
Alt. 4397 600402 800408 900414 700421 000427 200454 900
Alt. 5402 800408 900414 700421 000427 200433 600462 000
Alt. 6408 900414 700421 000427 200433 600440 500469 400
Alt. 7414 700421 000427 200433 600440 500447 500477 200
Alt. 8421 000427 200433 600440 500447 500454 900485 600
Alt. 9433 600-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)

0935 Domprost705 800
0933 Prost618 000
1465 Spesialprest514 700
1466 Seniorprest514 700
1420 Kandidat i stiftspraksis395 800
1055 Personalsjef444 300
1056 Økonomisjef444 300
1072 Arkivleder412 500
1211 Seksjonssjef473 500
1407 Avdelingsleder458 900
1409 Sekretær376 400
1433 Seniorsekretær395 800
1363 Seniorkonsulent458 900
1364 Seniorrådgiver552 300
1434 Rådgiver431 000
1091 Tekniker376 400
1113 Prosjektleder431 000
1071 Kontorleder412 500

 

Tilleggslønnssatser

For prester omfattet av arbeidstidsavtalen gjelder følgende tillegg (fra 1.5.18)

For arbeid mellom kl 17 og 20 og mellom kl 06 og 07 mandag til fredag: 15 kr/time

For arbeid på lørdag og søndag: 55 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 20 og 06: 45 % av timelønn

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 200 % av timelønn

For kontoransatte i bispedømmeråd/Kirkerådet gjelder følgende tillegg (fra 1.1.19)

For arbeid på lørdag og søndag: minst 53 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 17 og 06: minst 28 kr/time

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 1 og 1/3 timelønn

Godtgjøring for beredskap

Det ytes en kompensasjon på kr 3500 per vaktuke. I tillegg utbetales kr 2000 per utrykning, uansett hvor lang tid utrykningen tar.
Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje. Da benyttes en forhøyet sats for utrykning på kr 3.500 per utrykning.
Kompensasjon for utrykning tilfaller den presten som rykker ut, selv om dette ikke er vakthavende prest.

Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.

Satsene reguleres 01.09. hvert år med samme prosentsats som rammen for lønnsoppgjøret.